Sbeitla – tuniský odlesk antiky

Sbeitla (Tunisko)
Sbeitla (Tunisko)

Za římských časů se město jmenovalo Sufatela. Největšího rozkvětu dosáhla v 7. století, v době byzantské byla přebudována na pevnost. Při arabském vpádu bylo ale zničeno a opuštěno. Dnešní Sbeitla má asi 8.000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 500 m n.m. ve středním Tunisku.

Sbeitla (Tunisko)

Přestože jde o jedny z nejlépe dochovaných antických ruin v Tunisku, o historii města toho není příliš mnoho známo, i když ve své době musela být velkým a významným městem. Při vykopávkách bylo nalezeno spousta pozůstatků jak z doby římských tak z doby byzantské. Z té se zachovaly zbytky kostelíků, pevnosti a zdobené baptisterium. Hlavní dominantou naleziště jsou však antické zříceniny.

Sbeitla (Tunisko)

Nejvýraznější dominantou jsou zachované zříceniny tří antických chrámů. Přestože se přesně neví, komu byly zasvěceny, předpokládá se, že šlo nejspíše o hlavní bohy římského Pantheonu – Jupitera, Junonu a Minervu. Nedaleko chrámů bylo objeveno fórum, k němuž vede monumentální skvěle dochovaná Antoniova brána. Brána ve stylu triumfálního oblouku se datuje do období let 138 – 161 n.l. a nese nápis se jménem císaře Antonia Pia a jeho dvou adoptivních synů, budoucího císaře Marka Aurélia a Lucia Vera.

Sbeitla (Tunisko)

Vykopávky dále odkryly také Diokletiánův vítězný oblouk datován do roku 290 n.l., divadlo, amfiteátr, fontány a několik římských lázní. U největších lázní se dokonce zachovaly sály pro teplou, vlažnou a studenou koupel.

Booking.com