Dougga – pozůstatky římského přepychu

Dougga (Tunisko)
Dougga (Tunisko)

Dougga nacházející se 90 kilometrů jihozápadně od Tunisu je jedním z nejzachovalejších římských sídel. Společně s Leptis Magna v Libyi a Timgadu v Alžírsku patří k nejvýznamnějším dochovaným antickým městům. Starověká Thugga byla prosperujícím městem již před příchodem Římanů. Sídlo založili Numiďané a za dob Kartága bylo významným městem.

Dougga (Tunisko)

Po porážce Kartága ležela Dougga mimo římský vliv a byla součástí numidského království až do roku 46 př.n.l. Teprve tehdy se po vytvoření provincie Africa Nova dostala oblast pod římskou správu. Římané vedle numidské Thuggy postavili vlastní nové město. Za císaře Septima ve 3. století došlo ke spojení obou měst pod jménem Dougga.

Město bylo vybudováno na příhodném místě na vyvýšeném pahorku na úbočí pohoří Tebersouk. Největší prosperitu Dougga zaznamenala v době mezi 200 a 400 n.l., kdy počet obyvatel dosáhl pěti tisíc. Po příchodu Vandalů však došlo ve 4. století k postupnému k úpadku a později k zániku města.

Dougga (Tunisko)

Charakteristickou siluetou Douggy je chrám tyčící se na Kapitolu zasvěcený trojici bohů Minervě, Juno a Jupiterovi. Dochované mozaiky a architektura někdejších vil bohatých měšťanů dokládají tehdejší přepych, který tady vládl. Mnoho z nalezených artefaktů a mozaik bylo přeneseno do muzea Bardo.

Dougga (Tunisko)

Celková rozloha naleziště je téměř 25 hektarů. Dochovalo se také forum, lázně a především staré divaldo, schopné pojmout až 35.000 diváků. Odtud se naskytne nádherný výhled do údolí k řece Oued Kalled.

Booking.com