Barokní skvost v Rovinj: Kostel sv. Eufémie

Kostel sv. Eufémie v Rovinj (Istrie - Chorvatsko)
Kostel sv. Eufémie v Rovinj (Istrie - Chorvatsko)

Rovinj, kouzelné město na západním pobřeží Istrijského poloostrova v Chorvatsku, je oblíbenou destinací pro turisty hledající kouzlo středomořského života. S úzkými dlážděnými uličkami, malebnými domy a přístavem plným barevných lodí, Rovinj nabízí nezapomenutelné zážitky. Tento článek se zaměřuje na jeden z hlavních klenotů města - kostel sv. Eufémie.

Krásy a zajímavosti Rovinj

Předtím, než se ponoříme do historie a architektury kostela sv. Eufémie, stojí za to zmínit několik dalších místních zajímavostí. Rovinj je známý svým starým městem, které je rozprostřeno na malém poloostrově a je charakteristické svými úzkými uličkami a středověkými stavbami. Návštěvníci by neměli vynechat:

  • Balbiho oblouk - historický vstup do starého města.
  • Akvarium Rovinj - jedno z nejstarších akvárií na světě.
  • Ostrovy Rovinjského souostroví - ideální pro výlety lodí a relaxaci na pláži.
  • Zlatý mys (Punta Corrente) - krásný park s cyklostezkami a piknikovými místy.

Kostel sv. Eufémie

Kostel sv. Eufémie je jednou z nejvýznamnějších památek města Rovinj a celé Istrie. Je zasvěcen svaté Eufémii, patronce města, a jeho impozantní zvonice dominuje panoramatu města.

Historie kostela sv. Eufémie

Kostel sv. Eufémie, který dnes vidíme, byl postaven v letech 1725 až 1736 v barokním stylu. Nahradil starší baziliku, která zde stála již od raného středověku. Podle místních legend byla svatá Eufémie, křesťanská mučednice ze 4. století, zabita během pronásledování křesťanů za vlády císaře Diokleciána. Její ostatky byly uloženy v sarkofágu, který podle legendy zázračně doplul do Rovinj v roce 800.

 

Architektura kostela sv. Eufémie

Kostel sv. Eufémie je typickým příkladem barokní architektury. Fasáda je jednoduchá, ale elegantní, s krásnými barokními detaily. Interiér kostela je bohatě zdobený a nabízí řadu uměleckých děl.

Interiér

Interiér kostela je rozdělen na tři lodě a je bohatě zdobený. Hlavní oltář, kde je umístěn sarkofág sv. Eufémie, je hlavním lákadlem. Tento sarkofág, vyrobený z mramoru, je uměleckým dílem sám o sobě. Za hlavním oltářem je umístěna socha sv. Eufémie, která drží v ruce kolo, symbol jejího mučednictví.

Kostel má několik bočních oltářů, z nichž každý je věnován různým světcům a obsahuje cenné umělecké předměty, včetně soch, maleb a relikvií. Mezi nejvýznamnější patří oltář sv. Jiří, patrona města Rovinj před příchodem sv. Eufémie, a oltář sv. Kříže.

Zvonice

Zvonice kostela, která byla dokončena v roce 1654, je nejvyšším bodem v Rovinji a jednou z hlavních dominant města. Byla postavena podle vzoru slavné zvonice svatého Marka v Benátkách. Zvonice je vysoká 60 metrů a nabízí úchvatné výhledy na město a okolní moře.

Vystoupat na vrchol zvonice je sice náročný úkol, který zahrnuje překonání mnoha schodů, ale odměnou je nádherný výhled na červené střechy města, přístav a nedaleké ostrovy. Na vrcholu zvonice se nachází bronzová socha sv. Eufémie, která se otáčí ve směru větru.

Legenda o svaté Eufémii

Svatá Eufémie je hlavní postavou mnoha místních legend a příběhů. Její příběh začíná v Chalcedonu (dnešní Turecko), kde byla ve 4. století umučena pro svou víru. Po její smrti byly její ostatky údajně převezeny do Konstantinopole (dnešní Istanbul) a odtud pak záhadným způsobem dopluly až do Rovinj.

Podle této legendy doplula její loďka bez posádky na pobřeží u Rovinj 16. září roku 800, kde ji místní rybáři našli. Obyvatelé města se pokusili přemístit sarkofág do města, ale byl příliš těžký. Až malý chlapec s dvěma kravami ho dokázal přemístit na vrchol kopce. Tento zázrak přesvědčil obyvatele Rovinj, že mají uchovat ostatky sv. Eufémie a postavit na její počest kostel.

Každoročně 16. září se v Rovinj slaví svátek sv. Eufémie, kdy se místní i návštěvníci shromažďují v kostele a připomínají si její život a zázraky.

Kostel sv. Eufémie je nejen významnou náboženskou památkou, ale také důležitým historickým a kulturním místem v Rovinj. Jeho impozantní architektura, bohatě zdobený interiér a fascinující legenda činí z tohoto místa nezapomenutelné místo pro návštěvu.

Další zajímavá místa k návštěvě v okolí

Pokud máte více času, okolí Rovinj nabízí několik dalších fascinujících míst:

Dvigrad

Středověké město Dvigrad, dnes opuštěné a v ruinách, je ideálním místem pro milovníky historie a archeologie. Procházka mezi ruinami vás přenese do doby, kdy bylo město významným obchodním a kulturním centrem.

Poreč

Poreč, ležící asi 30 km severně od Rovinj, je známý svým historickým centrem a především Eufraziovou bazilikou, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Poreč nabízí také krásné pláže a v létě pestrý noční život.

Vrsar

Malebné rybářské město Vrsar nabízí krásné výhledy na pobřeží a okolní ostrůvky. Navštivte staré město a vychutnejte si poklidnou atmosféru tohoto kouzelného místa.

Fažana

Fažana je výchozím bodem pro návštěvu Národního parku Brijuni, skupiny ostrovů s bohatou historií a nádhernou přírodou. V samotné Fažaně najdete půvabný přístav a vynikající restaurace nabízející čerstvé mořské plody.

Rovinj a jeho okolí nabízejí nespočet možností pro objevování historie, kultury a přírodní krásy. Ať už plánujete jednodenní výlet nebo delší pobyt, jistě si odnesete nezapomenutelné zážitky.

Booking.com