Královské město Aranjuez na soutoku řek Tajo a Jarama

Královský palác v Aranjuez (Madridské společenství - Španělsko)
Královský palác v Aranjuez (Madridské společenství - Španělsko)

Pokud hledáte destinaci, která vám nabídne historické památky, kulturní zážitky a přírodní krásy, pak je Aranjuez tou pravou volbou. Aranjuez je město ležící na jihu Madridského společenství, kde se spojují řeky Tajo a Jarama. Město je proslulé svým královským palácem, který byl postaven v 16. století jako letní sídlo španělských monarchů. Palác i jeho okolní zahrady jsou od roku 2001 součástí světového dědictví UNESCO. Aranjuez je také místem, kde vzniklo jedno z nejslavnějších hudebních děl španělské kultury, Aranjuezský koncert pro kytaru a orchestr od Joaquína Rodriga.

Historie Aranjuezu

Existuje několik teorií o původu názvu města. Nejpřijímanější je teorie, že výraz pochází z baskického arantza („hloh“). Jiná teorie říká, že výraz pochází z latinského Ara Jovis nebo Ara Iovia, tedy Jupiterův oltář.

V roce 1178 území kolem Aranjuezu získal řád svatojakubských rytířů. V 16. století byl vystavěn renesanční královský palác na popud krále Filipa II., který si zde chtěl vytvořit místo pro odpočinek a lov. Stavba byla dokončena v polovině 18. století za vlády Ferdinanda VI.; za vlády Karla III. byla přistavěna další dvě křídla a rozšířeny zahrady.

Dne 17. března 1808 vypuklo v Aranjuezu povstání proti králi Karlu IV., který poté abdikoval ve prospěch svého syna Ferdinanda VII. Tento historický moment je znám jako vzpoura aranjuezských dvořanů.

Královský palác

Královský palác v Aranjuez je jednou z nejvýznamnějších a nejkrásnějších památek Španělska. Jedná se o impozantní stavbu s červenou fasádou a bílými okny, která stojí na břehu řeky Tajo. Palác byl postaven v 16. století jako letní sídlo španělských monarchů a je obklopen rozsáhlými zahradami, které jsou součástí světového dědictví UNESCO.

Stavba a architektura

Stavba paláce byla započata ve druhé polovině 16. století na popud krále Filipa II., který si zde chtěl vytvořit místo pro odpočinek a lov. Projektanty paláce se stali architekti Juan de Herrera a Juan Bautista de Toledo, kteří také navrhli palác El Escorial. Stavba byla dokončena v polovině 18. století za vlády Ferdinanda VI.; za vlády Karla III. byla přistavěna další dvě křídla a rozšířeny zahrady.

Palác má více než 300 pokojů a několik nádherných sálů, jako například trůnní sál, porcelánový sál nebo sál arabských princů. Trůnní sál je zdoben freskami s motivy bitvy u Lepanta, porcelánový sál je pokryt bílým porcelánem z Buen Retira a sál arabských princů je inspirován maurskou architekturou. Palác má také kapli, knihovnu, divadlo a muzeum.

Palác je postaven v renesančním slohu s prvky baroka a rokoka. Jeho fasáda je členěna pilastry a okny s kamennými rámy. Na střeše jsou umístěny sochy svatých patronů Španělska. Palác je obklopen čtyřmi náměstími: Plaza de Parejas, Plaza de la Mariblanca, Plaza de San Antonio a Plaza del Rastro.

Zahrady

Zahradní kompozice jsou inspirovány francouzským a italským stylem a jsou plné fontán, soch, stromů a květin. Zahrady jsou rozděleny do čtyř částí: Parterre, Ostrov, Princ a Isabel II.

Parterre je nejstarší a nejprestižnější část zahrad. Je situován před hlavním průčelím paláce a má geometrický plán s cestami lemovanými živými ploty. V centru zahrady je velká fontána s mramorovou sochou Hérakla bojujícího s hydrou.

Ostrov je oblast mezi řekami Tajo a Jarama. Je to romantická zahrada s anglickým nádechem, kde se nachází malé pavilony, mosty, rybníky a exotické rostliny. Zde je také fontána Apollóna se sochami bohů Olympu.

Princ je největší a nejmladší část zahrad. Byla vytvořena v 18. století za Karla IV. jako botanická zahrada s více než 3000 druhy rostlin z celého světa. V zahradě se nachází také několik památníků, jako například Čínský pavilon, Dům labutí nebo Dům matky perel.

Isabel II. je malá zahrada vytvořená v 19. století za Isabely II. jako soukromý prostor pro královnu a její děti. Je to intimní zahrada s květinovými záhony, fontánami a sochami dětí.

Královský palác v Aranjuez je nepochybně jednou z nejkrásnějších a nejzajímavějších památek Španělska. Jeho architektura a zahrady odrážejí různé styly a epochy španělské historie a kultury. Palác je otevřen pro veřejnost celoročně a nabízí pravidelné prohlídky s průvodcem nebo audioprůvodcem. Vstupné je 9 eur pro dospělé a 4 eur pro děti, studenty a seniory.

Další zajímavosti Aranjuez

Aranjuez má několik dalších památek a aktivit, které stojí za návštěvu. Mezi ně patří:

Plaza de Toros je jedna z prvních španělských arén pro koridu byla otevřena královnou Marií Luisou Parmskou roku 1797. Aréna měla kapacitu 9000 diváků, a to i přesto, že v době jejího otevření mělo město ne více než 4300 obyvatel. Je zde dvanáct veřejných vchodů, které vedou do třech kruhových galerií, přičemž v každé galerii je deset kamenných lavic k sezení. Členové královské rodiny a jejich hosté používali zvláštní vchod, který vedl přímo na královskou galerii. Po požáru roku 1809 byla aréna opravena a král Ferdinand VII. ji věnoval městu.

Muzeum železnice se nachází v historické budově železniční stanice z roku 1851. V muzeu je možné vidět staré lokomotivy, vagóny, modely a fotografie související s historií železnice v Aranjuezu a Španělsku. Muzeum je otevřeno pouze o víkendech a vstupné je 3 eur pro dospělé a 1 eur pro děti.

Casa del Labrador je elegantní palác byl postaven na konci 18. století jako lovecký zámeček pro Karla IV. a jeho manželku Marii Luisu Parmskou. Palác je situován na břehu řeky Tajo, nedaleko od královského paláce. Jeho interiér je zdoben bohatými tapetami, malbami, porcelánem a nábytkem. Palác je otevřen pro veřejnost od dubna do října a vstupné je 5 eur pro dospělé a 2,5 eur pro děti.

Další turistické atrakce v okolí Aranjuez

Aranjuez je dobrým výchozím bodem pro poznávání okolních míst, které nabízejí různé zážitky a památky. Mezi ně patří:

Toledo

Toledo je starobylé město ležící asi 50 km severozápadně od Aranjuez na kopci nad řekou Tajo. Je to bývalé hlavní město Španělska a místo, kde se střetávaly tři kultury: křesťanská, židovská a muslimská. Toledo je proslulé svou bohatou historií, architekturou a uměním. Mezi jeho nejvýznamnější památky patří katedrála Santa María, pevnost Alcázar, mešita Cristo de la Luz, synagoga Santa María la Blanca, kostel Santo Tomé s obrazem El Greca Pohřeb hraběte z Orgazu nebo most San Martín. Toledo je také známé jako město mečů, protože zde se vyráběly proslulé toledské meče z oceli s vysokým obsahem uhlíku.

Chinchón

Chinchón je malebné městečko ležící asi 20 km jihovýchodně od Aranjuez. Je to typický příklad kastilské architektury s bílými domy s dřevěnými balkony a červenými střechami. Jeho hlavním lákadlem je náměstí Plaza Mayor, které má nepravidelný tvar a je obklopeno arkádami a galeriemi. Náměstí sloužilo jako trh, korida nebo divadlo. V Chinchónu se také nachází zřícenina hradu ze 14. století, kostel Nuestra Señora de la Asunción s věží zvanou La Giralda nebo klášter klarisek s muzeem likérů. Chinchón je totiž proslulý svou anýzovkou, která se zde vyrábí od 17. století.

El Escorial

El Escorial je monumentální komplex ležící asi 110 km severozápadně od Aranjuez na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama. Byl postaven v 16. století na přání krále Filipa II., který si zde chtěl vytvořit palác, klášter, pohřebiště a knihovnu. El Escorial je považován za vrchol španělské renesanční architektury a symbolizuje moc a náboženskou ortodoxii španělských Habsburků. Komplex se skládá z paláce, baziliky, kláštera, knihovny, panteonu a zahrad. Jeho interiér je zdoben freskami, sochami, malbami a nábytkem. El Escorial je od roku 1984 součástí světového dědictví UNESCO.

Consuegra

Consuegra je město ležící asi 60 km jižně od Toledo a 80 km jižně od Aranjuez. Je to město s dlouhou historií, která sahá až do dob Římanů, Vizigótů a Maurů. Jeho nejznámějšími symboly jsou větrné mlýny a hrad na kopci Cerro Calderico. Větrné mlýny byly postaveny v 16. století a sloužily k mletí obilí. Dnes jsou zrekonstruované a jeden z nich, nazvaný Sancho, funguje jako turistické informační centrum. Místní hrad pochází ze 12. století a byl postaven na základech římské pevnosti. Byl sídlem rytířského řádu svatého Jakuba a byl svědkem slavné bitvy mezi kastilským králem Alfonsem VIII. a almohadským chalífou Jakubem al-Mansúrem v roce 1195.

Proč se vypravit do Aranjuez?

Aranjuez je ideálním místem pro ty, kteří hledají kombinaci historie, kultury a přírody. Město nabízí nádherný královský palác s jeho zahradami, zajímavá muzea, býčí arénu a další památky. Aranjuez je také dobrým výchozím bodem pro poznávání okolních míst, jako jsou například Chinchón, Toledo nebo Madrid.

Pokud máte rádi Španělsko a chcete zažít jeho královskou atmosféru, neváhejte a navštivte Aranjuez!

Booking.com