Belize - Historie

Mayské památky v Belize
Mayské památky v Belize

Belize má poměrně atypickou historii. Dodnes ukrývá mnoho památek na svou mayskou minulost. Dobývána Španěly se stala nakonec britskou kolonií. Jejími obyvateli jsou převážně potomci britských pirátů a afrických otroků.

Historický kalendář

6.-8. století vrchol mayské civilizace 16. století dobývání Yucatánu Španěly 1798 porážka španělské Armady Britskými jednotkami 1862 vyhlášní britské kolonie z názve Britský Honduras 1981 získání nezávislosti pod novým jménem Belize 1992 stažení územních nároků Guatemaly 1994 odchod britských vojáků

Mayská říše

Prvními obyvateli Belize byli Mayové a karibští domorodci. Belize, stejně jako celý poloostrov Yucatán bylo součástí starověké a velmi vyspělé civilizace Mayů, která se rozkládala na území dnešního jižního Mexika, Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Dodnes lze v pralesech nalézt řadu kamenných indiánských památek, z nichž mnoho dosud vůbec nebylo objeveno. Mayská historie je stará přes čtyři tisíce let. Klasické období vyspělé mayské kultury dosahovalo vrcholu mezi 6 a 8 stoletím n.l. Ve 14. století došlo k úpadku a když na kontinent v 16. století připluli Španělé, mnoho mayským měst již bylo opuštěno.

Kolonizace Belize

Španělští dobyvatelé neměli o území dnešního Belize příliš velký zájem, nebylo zde žádné zjevné bohatství a ani příliš mnoho obyvatel, kterým by se dalo vládnout a obrátit na křesťanskou víru. Španělé dobývali celý Yucatán velmi pomalu a díky nepřístupnému pobřeží nebylo území dnešního Belize osídleno Španěly vůbec. Španělům sice toto území po dobytí Střední Ameriky patřilo, ale neovládali ho. Právě korálové ostrovy a útesy tvořily před pobřežím nebezpečnou hradbu, která představovala značné riziko pro lodě. Přesto byla tato přirozená zábrana využita a to anglickými piráty a bukanýry, kteří drancovali španělské galeony vracející se do Evropy s náklady zlata. V 17. století byla na nátlak britské koruny pirátská aktivita v této části Karibiku utlumena a z pirátů se stali kolonisté. Hlavním zdrojem obživy kolonistů byla těžba dřeva, především vzácný mahagon, a protože dřívější piráti nebyli příliš dobrými hospodáři, podařilo se jim velkou část Belize nenávratně odlesnit. Později byly zřízeny plantáže cukrové třtiny, které se v této oblasti dobře daří a do země byly ve velkém dováženi afričtí otroci, jejichž potomci dnes tvoří jednu z nejpočetnějších skupin obyvatel.

Při postupu do vnitrozemí naráželi kolonisté na indiány a také museli čelit nájezdům Španělů ze sousední Guatemaly. Španělé se jen velmi neradi smiřovali s myšlenkou, že jim Britové odejmuli část území, kde se považovali za neomezené pány. Belize bylo Britské tradicí i vazbami. Roku 1798 porazily Britské jednotky španělskou Armadu u St. George’s Caye, čímž bylo Belize definitivně odejmuto Španělsku. Přestože si na toto území stále činila nárok Guatemala, bylo roku 1862 toto území prohlášeno Velkou Británií za její korunní kolonii nesoucí název Britský Honduras. Stalo se tak navzdory Monroově doktríně, která ukončila kolonizační akty na západní polokouli. USA měly ale tehdy dost svých starostí s občanskou válkou a nebyly schopny prosadit její dodržování.

Nezávislost Belize

Nezávislost získala země až 21. září 1981 kdy se z Britského Hondurasu stalo Belize. Dodnes je však země s Británií velmi úzce propojena, je členem Společenství národů (Commonwhealth) a hlavou země je britská královna, jejíž portrét je na bankovkách. Demokracie je v této zemi považována za stabilní a v krátké historii země nedošlo k žádnému vojenskému převratu, které jsou pro tuto oblast Ameriky typické. To je zřejmě způsobeno i tím, že země nemá žádnou armádu, jen defenzivní složku čítajících necelých 700 příslušníků. Na zemi, která vzešla z pirátů je to všechno až překvapivé.

Po 2. světové válce, kdy v důsledku k situaci v Británii došlo ke zhoršení belizské ekonomiky, se objevily první snahy o nezávislost země. Nicméně Belize se snažilo spíš o nějakou formu autonomie, neboť Británii stále nutně potřebovalo kvůli financím a záštitě ve svém sporu s Guatemalou. Belize stálo Velkou Británii vcelku dost nákladů, rozhodla se odtud stáhnout a udělit Belize nezávislost prostě „chtě nechtě“. Guatemala si neustále činila nárok na území Belize, považovala ho za své teritorium. Roku 1972 hrozila válkou, které zabránila jen přítomnost britských jednotek v Belize. Získání nezávislosti Belize v roce 1981 definitivně ohrožovalo její územní nároky a odmítala nový stát uznat. Teprve roku 1992 nová Guatemalské vláda Belize uznala a svůj požadavek stáhla. Britské jednotky ze země odešly roku 1994 a Belize má od té doby jen svůj poměrně malý ozbrojený sbor. Od té doby obě země čas od času obnoví svůj spor, zvlášť když potřebují odpoutat pozornost od domácích problémů.

Současnost Belize

Belize je dnes stabilní i když chudou zemí. Vláda se snaží o transformaci ekonomiky a zvláště zvýšení turistického ruchu, který by v budoucnu mohl znamenat vysoký potenciál.  

  Booking.com