Múzeum holokaustu v slovenskej Seredi

Expozícia v Múzeu holokaustu v Seredi (Slovensko)
Expozícia v Múzeu holokaustu v Seredi (Slovensko)

Múzeum holokaustu vzniklo v roku 2016 a nachádza sa v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Toto múzeum predstavuje autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

História

Nepekná etapa Slovenska sa začala písať 9. septembra 1941, kedy vtedajšia slovenská vláda prijala vládne nariadenie, takzvaný Židovský kódex. Ten určoval v jednom zo svojich paragrafov Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť.

V tom istom mesiaci bolo Ministerstvom vnútra slovenského štátu nariadené, aby boli vybudované židovské pracovné strediská. Voľba padla na Nováky, Vyhne a Sereď. Oficiálny názov tábora v Seredi bol - Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov.

Tí, ktorým sa podarilo prežiť toto nepekné obdobie, pomenovali tábor Prvá Sereď (od septembra 1941 do augusta 1944) a Druhá Sereď (od septembra 1944 do marca 1945). Obdobia sa odlišovali tým, že v prvej etape bola Sereď pracovným táborom a v druhej etape sa stala koncentračným táborom.

Vyššie spomínané tábory, ktoré boli v Novákoch a vo Vyhniach, sa nezachovali, a preto na slovenskom území ostal ako jediný zachovaný tábor práve ten v Seredi.

Súčasnosť

Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry. Pre verejnosť je otvorené od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 16:00 h. Piatky sú vyhradené pre organizované skupiny, pričom v tento deň sú brány múzea otvorené od 8:00 do 12:00 h. Počas soboty je múzeum zatvorené a v nedeľu sa do neho môžete pozrieť od 9:00 do 16:00 h. Základné vstupné činní sumu 5 eur a zľavnený vstup vás vyjde na 2 eurá. Každú prvú nedeľu v mesiaci otvára múzeum svoje brány širokej verejnosti bezplatne.

Múzeum holokaustu v Seredi si môžete pozrieť samostatne, avšak za príplatok je možný aj odborný výklad. Lektora vám poskytnú s výkladom v slovenskom, anglickom alebo v maďarskom jazyku.

V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety, ktoré súvisia s prenasledovaním Židov na Slovensku. Častým artefaktom sú topánky, ktoré mnohokrát ostali ako jediná pamiatka po Židoch. Jedným z vystavených artefaktov je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

Jednotlivé artefakty sú rozdelené do viacerých domov alebo barakov. V prvom sa nachádzajú fotografie a dobové dokumenty. V ďalšom sú ukážky prác, ktoré museli Židia vykonávať, a v poslednom sú veci, ktoré ostali po Židoch a taktiež fotografie tých, ktorí prežili, či tých, ktorým sa podarilo utiecť z rozličných táborov.

Súčasťou múzea je taktiež vzdelávacie stredisko. To poskytuje výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre a školenia, ktoré sú zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na slovenskom území. Múzeum si formou týchto programov a podujatí kladie za cieľ priblížiť život Židov na Slovensku a zároveň pomôcť nadobudnúť základné vedomosti týkajúce sa židovskej komunity so zreteľom na obdobie spomínaného holokaustu.

Múzeum holokaustu v Seredi je v neposlednom rade i pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16-tisíc Židov, pričom väčšina z nich bola zavraždená počas holokaustu.

Booking.com