Knóssos – nejstarší město Evropy

Knóssos na Krétě (Řecko)
Knóssos na Krétě (Řecko)

Svého času šlo takřka o pupek tehdy známého středomořského světa, dnes už tu bohužel najdeme jen části někdejší slávy a řadu archeologických nalezišť. Prvopočátky historie města Knóssos jsou datovány do doby, kdy se zde postavil první palác. A to už je skoro čtyři tisíce let, jinými slovy to znamená, že jde o nejstarší město Evropy…

V novodobé historii objevil Knóssos řecký archeolog Minos Kalokairinos, na jeho práci později pokračoval Brit Arthur Evans. Palác (resp. spíše komplex paláců) byl nepochybně kulturním a politickým centrem minojské civilizace. Nešlo ani tak o palác v moderním slova smyslu, ale o bludiště plné dílen a obytných prostor, zásobáren, koupelen skoro až moderního střihu, schodišť a chodeb na ploše zhruba dvou hektarů. Život, jaký tu kdysi kvetl, je zobrazen na vnitřních i venkovních nástěnných malbách, dekorativních motivech keramiky a tak podobně. V dávných dobách tu sídlili minojští panovníci – a možná také bájný Minotaurus. Pověst o něm prý podle určitých teorií vznikla proto, že chodby paláců byly opravdu tak spletité, že by v nich mohli snadno zabloudit s trochou nadsázky i někteří místní.

Zajímavé je to, že minojské paláce nebyly nijak opevněny, dá se tedy usuzovat na značné sebevědomí jejich obyvatel – žádný přirozený nepřítel, žádná budoucí válka? Přitom určitě nešlo o tak mírumilovnou civilizaci, jak se může zdát z nástěnných fresek.

Palác byl opuštěn na konci pozdní doby bronzové, někdy mezi 14. a 12. stoletím př. n. l., snad kvůli výbuchu Santorini nebo invazi Mykéňanů. V dobách největší slávy a rozmachu zde žilo podle odhadů až osmnáct tisíc lidí. Během devátého století n. l. se zbylá populace přesunula do nově založeného města Chandax, což je vlastně dřívější název pro moderní Herakleion, hlavní město Kréty.

Pokud máte velký zájem o archeologická naleziště, měli byste ještě zavítat do Phaistu nebo Gortyny, kde uvidíte také mnoho zajímavého.

Aktualizace 10.12.2020
Booking.com