Fotogalerie Troje, místo kde probíhala Trojská válka

Troja (Turecko)
Troja (Turecko)

Z původního starověkého velkoměsta Trója, které vyplenili během Trojské války srdnatí Řekové, zbyly dnes samozřejmě jen ruiny. Historické památky čítají jen obranný val, římské divadlo a dvě malé svatyně zasvěcené místním božstvům. I přesto je co obdivovat, kromě jiného zde najdeme například atrapu Danajského daru, tedy bájného Trojského koně, která přímo láká k fotografování. Vypadal tak Trojský kůň doopravdy? To se asi dnes už nedozvíme, ale dost možná jde o zdařilou napodobeninu.

Troja, nebo též latinsky Ilium, však byla za vlády prvního římského císaře Augusta obnovena a až do založení Kostantinopole (dnešní Istanbul) se takřka tři století těšila velkému obchodnímu zájmu. Poté ale bohužel zaniká…

Projít si ruiny města, kde podle Homéra a mnoha dalších bojovali bájní Achilleus, Hektór nebo Agamemnón, může být určitě zajímavým tipem pro každého turistu se zájmem o antickou historii. Z města samého zbylo opravdu jen málo, ale jedná se o nesmírně turisticky atraktivní lokalitu. Světová archeologie vděčí za hodně Heinrichu Schliemannovi, který Troju na konci 19. století na vlastní náklady odjel hledat a dá se říct, že se mu jeho dávný a romantický sen úspěšně podařil… Tróju objevil na území dnešního Turecka.

Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Troja (Turecko)
Booking.com