Kappadokia – svět bizarních skal

Kappadokia (Turecko)
Kappadokia (Turecko)

V Turecku je spousta zajímavých míst, ale pokud bych si měla vybrat z celé země pouze jedno jediné místo, pak by to byla asi Kappadokia. Tato divoká krajina pohádkových skalních formací byla vytvořena působeních přírodních sil a posléze lidských sil. Kappadokie je opravdu naprosto unikátní a jedinečná. Vydejte se na toulky údolím pohádkových komínů, které tuto oblast proslavily nejvíce.

Kappadokia (Turecko)

Zhruba před třiceti miliony lety vulkanická činnost tří sopek způsobila formování nynějšího vzhledu celého údolí. Zvětráním erodovaných sopečných nánosů se během časů působením vody a větru zformovaly rozeklané bizarní útvary. V dávných dobách se do této odlehlé oblasti uchylovali lidé, aby se ukryli před nájezdníky.

Nejstaršími obyvateli, o kterých existují zprávy byli Chetité. Právě od Chetitů má Kappadokie své jméno, která znamená „země dobře vychovaných koní“. Po pádu Chetitské říše kolem roku 1200 př.n.l. se oblast dostala pod tlak okolních říší, Lýdie, Frýgie a Urartu. Nezávislost oblasti přinesl příchod Alexandra Makedonského. V 11. století se Kappadokie dostala pod správu Seldžuků, kteří využívali výhodné pozice kolem obchodních tras. Dodnes se dochovalo několik jimi postavených karavanserai vybudovaných k odpočinku karavan. Seldžukové byli v 13. století vytlačeni Mongoly a ve 14. století došlo k začlenění do Osmanské říše.

Kappadokia (Turecko)

Zdejší obyvatelé si začali budovat svá obydlí v rozeklaných skalnatých útvarech a bydlí se v nich často dodnes. Obydlí vytesaná ve tufové skále poskytovala výbornou ochranu před žárem slunce. Ve skalách byly vybudovány v dobách raného křesťanství kostely, jejichž fresky se v některých dochovaly dodnes.

Největším městem Kappadokie je Nevşehir, který je však pro cestovatele spíše jen přestupním místem pro dopravu do menších městeček a vesnic. Celá Kappadokia je však poměrně rozlehlá a jejím prozkoumáváním můžete strávit i několik týdnů. Nejlepší je zvolit si základnu v některém městečku a odtud podnikat výlety do okolí a pokud máte dost času, tak se pak zase přesunout jinam.

Kappadokia (Turecko)

Jedním z nepříjemnějších a nejčastěji navštěvovaných je Göreme. Právě odtud se můžete vydat na spoustu výletů. Tady mezi Göreme, Zelve a Uçhisarem se nachází nejmalebnější krajina podivuhodných skalních formací. Městečko Avanos je zase ve znamení keramiky, kterou tady vyrábí v mnoha malých dílnách. V Ürgüpu zase můžete navštívit vinné sklepy, kde se vyrábí kappadokijské víno.

Jednou z nejvýznamnějších památek Kappadokie je skalní klášterní komplex Zelve. Celé skalní město se nachází ve třech údolích. První kostely zde byly budovány již před devátým stoletím a postupně si lidé vyhloubili i řadu dalších příbytků. S příchodem muslimů byla vybudována i mešita a Zelve se stalo velmi zajímavým architektonickým místem. Město bylo osídleno až do padesátých let dvacátého století. Padání skal a eroze ale postupně učinily toto místo pro bydlení nebezpečným. V Zelve můžete klidně strávit celý den a s baterkou v ruce objevovat tajemná zákoutí tohoto skalního sídliště.

Opakem ke krajině pohádkových komínů jsou podzemní města Derinkuyu a Kaymakli, které jsou fascinujícím bludištěm chodeb. Dalším podzemním městem, nedaleko Avanosu je Özkonak. Jednou z vůbec nejkrásnějších lokalit Kappadokie je červený kaňon Ihlara nedaleko Aksaray.

Booking.com