Florentská radnice a majestátní centrum toskánské moci

Palazzo Vecchio ve Florencii (Itálie)
Palazzo Vecchio ve Florencii (Itálie)

Město založili vysloužilci z válek Julia Caesara, je mu tedy o něco víc než dva tisíce let. Skutečnou perlou se Florencie stala až v době, kdy propukla naplno renesance a začala se šířit do světa, českou kotlinu nevyjímaje. Připomeňme si také jednu místní stavbu, odkud vládla zdejší elita toskánskému regionu tvrdě a nesmlouvavě. Na náměstí Piazza della Signoria se nachází kromě věrné kopie Michelangelova Davida (originál je samozřejmě uschován za poněkud přísnějších bezpečnostních opatření) ještě Palazzo Vecchio, středověká stavba sloužící jako městská radnice.

Z Palazzo Vecchio vládli radní i rodina Medicejských

Vystavěn byl na přelomu 13. a 14. věku, původně se mu říkalo jednoduše Palazzo della Signoria, tedy doslova palác sloužící nejmocnějším mužům města, resp. městské radě a později třeba slula tato stavba i Palazzo Ducale. Městu a kraji odtud panovala i mocná rodina Medicejů, která svým vlivem zasahovala i do mnoha částí Evropy. Později odtud dokonce řídila nově sjednocenou zemi italská vláda, když se konečně Risorgimento dočkalo svého dávného cíle. V radnici je dnes umístěno muzeum a v paláci sídlí od roku 1872 sám starosta.

Arnolfo di Cambio by byl jistě velmi pyšný, jak původní pevnost (jistě, generalita měla podobné obavy jako ta pražská před husitskou defenestrací) nakonec Florencii skvěle posloužila. Právě zde udělal své poslední kroky Girolamo Savonarola, právě tady jsou nástěnné fresky první kategorie v Sala degli Elementi, symbolizující přírodu a její nespoutané živly. Interiér pomohl dotvářet i proslulý Giorgio Vasari, ale před samotnou stavbou se vyjímá ještě pár významných florentských soch. David je nejslavnější, ale najdeme tu ještě Marzocco od Donatella nebo sousoší Herákles a Cacus od Bandinelliho, nechybí pak ani Celliniho Perseus – zkrátka, antika jako vyšitá uprostřed renesančního města, byla by škoda si tohle nechat ujít…

Florencie nabídne turistům ještě mnohem více

O zdejší katedrále jste už určitě hodně slyšeli, její kupole je doslova symbolem města. Cattedrale di Santa Maria del Fiore je bezesporu tou nejnavštěvovanější památkou Florencie. Zmínit ale musíme i Most zlatníků, kam se v šestnáctém století nastěhovali právě zlatníci a šperkaři, z čehož pokladna velkovévodství praskala ve švech.

Vraťme se ale ještě krátce k Palazzo Vecchio, protože na jeho výzdobě se měli podílet dokonce i Michelangelo a Leonardo da Vinci, bohužel k dokončení jejich zakázky ale nedošlo. Inspiraci právě v Palazzo Vecchio získala i budova Eagle Warehouse v Brooklynu, městská radnice v Massachusetts nebo třeba v San Marinu z konce devatenáctého století.

Booking.com