El Jem – římské koloseum v Africe

El Jem (Tunisko)
El Jem (Tunisko)

Při příjezdu k venkovskému městečku El Jem v suché rovinaté krajině oblasti Sáhel se již z dálky a přece jakoby náhle před vámi objeví monumentální římské koloseum. Po Římu a Neapoli byl El Jem třetím největším amfiteátrem celé Římské říše a dochoval se téměř v perfektním stavu. El Jem se nachází 70 km od Sousse a 200 km od Tunisu. Dnešní městečko má asi 10 tisíc obyvatel, převážně zemědělců a tkalců.

El Jem (Tunisko)

Velkolepé koloseum je nejzachovalejší a jednou z nejdůležitějších římských památek v severní Africe a je jedním z nejzachovalejších amfiteátrů na světě vůbec. V 17. století byl sice částečně poničen, když do něj turecký bej Muhamad nechal prorazit průlom, aby porazil berberské povstalce, kteří se uvnitř opevnili. Poškození nikdy nebylo opraveno, avšak v letech 1974 až 1980 byly provedeny rozsáhlé restaurační práce a koloseum od té doby slouží ke kulturním účelům.

Třípatrový amfiteátr byl postaven kolem roku 230 a měl pojmout 35.000 návštěvníků. Má oválný půdorys o délce 148 m a šířce 122 m. Vnější stěny stavby dosahují výšky 38 m a člení se na 3 řady oblouků v korintském slohu se 68 arkádami.

El Jem (Tunisko)

Koloseum vystavěl císař Gordianus v tehdejším římském městě Thysdru, které založil již roku 46 př.n.l. Julius Ceasar. Thysdrus se stal bohatým a mocným městem, které prosperovalo především z výroby olivového oleje a kontroly obchodních cest. Zavodňovací systémy zde umožnily vznik rozsáhlých olivovníkových plantáží, které v období největšího rozkvětu ve 3. století dosahovaly rozlohy 37.000 akrů. Tehdy zde stávaly nádherné luxusní vily plné úchvatných mozaik, římské lázně i aréně. Bohatství města mělo korunovat právě toto honosné koloseum, které nahradilo starší amfiteátr, jehož zbytky zde také můžete vidět. Nové koloseum však ve skutečnosti nikdy nebylo dokončeno, hlavně kvůli nedostatku financí a pozdější politické nestabilitě.

El Jem (Tunisko)

V době největšího rozmachu byl Thysdrus po Kartágu druhým nejvýznamnějším městem celé římské provincie v Africe. Stále náročnější požadavky na daně z Říma ale vedly ve 4. století ke vzpouře, která byla ovšem krvavě potlačena císařem Maximinem. Poté došlo k úpadku města, ze kterého nakonec zůstala jen malá vesnička. V 7. století se koloseum stalo pevností berberské vůdkyně El Kaheny, která vedla boj proti invazi Arabů.

Koloseum El Jem je impozantní ukázkou římského stavitelství, které si tady můžete vychutnat, aniž by celkový dojem rušila pozdější moderní zástavba. Nejlepší je přijet sem brzy ráno těsně před otevřením, než se prostranství zaplní davy turistů.

Booking.com