Cesta po zlatonosném pobřeží Ghany

Písečná pláž na pobřeží (Ghana)
Písečná pláž na pobřeží (Ghana)

Zlatonosné pobřeží, anglicky Gold Coast byl historický státní útvar, britská kolonie v letech 1821 – 1957, rozkládající se v západní Africe, při pobřeží Guinejského zálivu. V roce 1957 vznikl na jeho území nezávislý stát Ghana. A tak se právě chystáme.

Rybáři při pobřeží prožívají každodenní úmornou dřinu, musí nasednout do loďk, vlastní silou překonat velké pobřežní vlny. Umístí sítě na vodu a potom ze břehu tahají. S vytahováním těžkých síti pomáhají rybářům i malé děti. Dřevěné rybářské loďky jsou nacucané vodou a tak je musí táhnout z moře i několik mužů. Poklidná atmosféra rybářských vesnic na pobřeží vybízí k odpočinku na pláži.

Kumasi

Naše návštěva Ghany by nebyla kompletní, pokud bychom nenavštívili ašantskou oblast, včetně starého hlavního města Kumasi, které bylo založeno v roce 1695 králem Ašantským Osei Tutu. Jsou zde paláce, pevnosti, muzea a kostely, které tvoří krásnou kulisu festivalům a obřadům, které mají stále velkou důležitost pro ašanstké obyvatelsto. V Kumasi je také jeden z největších trhů v Africe, kde lze koupit látky, jídlo, byliny a zkrášlovací prostředky. Anglické pevnosti ve městě Kumasi, schovaném mezi zelenými pahorky kdesi uprostřed Ghany, nám černošský průvodce ukazuje, kam Angličané zavírali černé muže.

Ašanté

Ašanti jsou hrdý národ, který bojoval proti Britům až do porážky, jejich tradiční kultura přežívá ve vesnicich centrální Ghany a patří k hlavním atrakcím země.  Bývalé hlavní město království Ašantů je Kumasi, patří k nejzajímavějším v Africe a jsou zde pouze ženy, které tržiště vedou. Což je vzácná ukázka toho, že i v Africe mají ženy něco jen samy pro sebe. Architektura Ašantů ve střední Ghaně a kmene Kassena na severovýchodě je zapsána na seznamu UNESCO jako symbol identity africké společnosti.

Bazary a tržiště

Nějvětší tržiště v západní Africe je v Ghaně jmenuje se Kejetija Market. Ghaně se dříve nazývalo Zlaté pobřeží, protože je tvořena travnatými pláněmi ve vnitrozemí k bobřeží směrem na východ, zatímco jih a západ je pokryt hustým deštným pralesem, který vytváří přírodní parky jako např. národní park Kakum. Ve srovnání s ostatními africkými zeměmi jsou parky Ghany relativně malé, ale žijí zde antilopy, opice, lvi a sloni, v lese je také množství motýlů a ptáků. Pobřeží nabízí písečné pláže lemované palmami a lagunami, kde se praktikují vodní sporty. Země má bohatou historii a je tu stále dvaačtyřicet evropských pevností a hradů včetně Elmina a Cape Coast Castle, které jsou na seznamu UNESCO, stejně tak jako bojiště mezi Brity a původním obyvatelstvem. Barevné tradiční festivaly lze stále vidět po celé zemi a tržiště nabízejí zvuky a obrázky typických afrických bazarů.

Tradiční pohřeb

Měli jsme štěstí, nebo jsme spíš přišli nevhod, ale jeden ze starších mužů vesnice nedávno zemřel. Na pohřbu byli muži oděni v tradiční červené a černé, které jsou pohřebními barvy. Pohřební slavnosti na pobřeží, rakve s tematikou zvířat, aut, letadel, nářadí podle klanu nebo profese zesnulého - jsou jedinečné.

Ashanti je místo, kde jsou největší doly na zlato v Ghaně, vyrábí se zde oděvy starými metodami, jako třeba oblečení kente s geometrickými vzory. Konají se tu oslavné sobotní pohřby - důležité historické místo mezinárodní důležitosti.

Fort Metal Cross, Busua

Pevnost leží na výběžku v Busua - byla postavena v roce 1698 Brity a podle jména to byla jedna z nejpevnějších pevností v Ghaně, která odolávala nejvíce útokům. V roce 1750 byla vybavena pětadvaceti děly, jako ostatní pevnosti byla místem obchodu s otroky, ale obchodovalo se zde také se zlatem, slonovinou a dřevem. Nyní má pevnost anglického majitele, který ji obnovuje a lze se zde dohodnout i na přenocování za poplatek.

Booking.com