Córdoba – maurské dědictví

Córdoba (Andalusie - Španělsko)
Córdoba (Andalusie - Španělsko)

V době svého rozkvětu byla Córdoba nejskvělejším městem Evropy a hlavní metropolí islámu na Západě. Córdoba je tak dodnes především kouskem Orientu v Evropě. Díky svému maurskému charakteru patří k jedněm z vůbec nejzajímavějších měst na světě.

Córdoba byla za římských časů hlavním městem provincie Baetica, která tehdy zabírala větší část dnešní Andalusie. Po muslimské invazi roku 711 se Córdoba stala až do rozpadu córdobského kalifátu v roce 1002 hlavním městem celého poloostrova. Umájovský princ Abdarrahmán I. učinil město centrem svého nezávislého emirátu zvaného Al-Andalus. Abdarrahmán III. se roku 929 prohlásil chalífem a Córdoba jako centrum Córdobského kalifátu, se stala de facto nezávislou na Bagdádském chalífovi.

Díky důmyslnému zavlažovacímu systému přetvořili noví vládci vyprahlou pustinu v kvetoucí úrodnou zemi. K rozvoji došlo nejen v zemědělství ale především v oblasti obchodu a kultury. Z Córdoby se stalo centrum vzdělanosti a vědy, a také nejbohatší a nejvýznamnější město Evropy. Po smrti Al-Mansúra ji od 11.století ji postupně zastiňovala Sevilla a v 13.století byla při rekonquistě společně se Sevillou dobyta křesťany.

Jednou z těch nejimpozantnějších památek je bezesporu Mezquita. Kolem ní se vinou křivolaké uličky starého města, propůjčující mu nezaměnitelnou jedinečnou atmosféru. Mezquita patří k nejvelkolepějším islámským stavbám. Jedenáctilodní mešita byla postavena nejspíš podle mešity v Damašku mezi 8. a 11. stoletím a svou nádherou se řadila k předním islámským stavbám.

 TIP  Další fotografie Córdoby z cesty uskutečněné v roce 1998 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Když byla roku 1236 Córdoba dobyta křesťanským králem Ferdinandem III. byla Mezquita změněna na křesťanský chrám. Córdobská mešita tak v podstatě jako jediná mešita ve Španělsku zůstala ušetřena ničení křesťanských dobyvatelů. Až roku 1523 byla kouzelná atmosféra Mezquity narušena. Části modlitebny byly zbořeny, aby mohla být uprostřed postavena katedrála, poněkud těžkopádně zakomponovaná do celého celku.

Vnitřní prostor Mezquity s nesčetnými sloupy vyzařuje graciézní lehkost. V modlitebně se nachází 856 sloupů zhotovených z mramoru, jaspisu a dalších drahých kamenů. Nejkrásnější z kaplí je Capilla Real a obzvláště nádherný je mihráb, výklenek směřující k Mekce.

Pokud cestujete po Španělsku autem a přiletěli jste do Madridu, tak zastávka v Cordobě je ideální při cestě na jih. Ať již plánujete navštívit Granadu z legendárním palácem Alhambra nebo směřujete do Malagy, vyplatí si kousek zajet a Cordóbu navštívit.

Booking.com