Želivský klášter – pohnutý osud skutečné nádhery

Želivský klášter (Česká republika)
Želivský klášter (Česká republika)

Pár kilometrů směrem na sever od města Pelhřimov leží obec Želiv, ve které se nachází jeden z nejstarších a nejvýznamnějších českých klášterů. Česká republika je plná podobných staveb, ale Želivský klášter je v mnohém opravdu unikátní.

Všechno se začalo ve dvanáctém století

Historie stavby Želivského kláštera sahá až do roku 1139. Právě tehdy kníže Soběslav I. založil při soutoku řek Želivky a Trnavy původně benediktinský klášter, který byl jakousi pobočkou sázavského kláštera. Velmi brzy se sem ale nastěhovali premonstráti a klášter začal vzkvétat. Do konce dvanáctého století byly vybudovány čtyři různé pobočky, dvě v nedalekém okolí, a dvě dokonce až v Rakousku.

Závěr čtrnáctého století předznamenal tragický osud Želivského kláštera, když v roce 1375 poprvé vyhořel. Byl sice rychle obnoven, nicméně, na počátku husitských válek byl vypálen znovu, dokonce dvakrát. Další rána přišla za třicetileté války, kdy klášter ani trochu nešetřili loupeživí Švédové. Koncem sedmnáctého století proběhla další rozsáhlá rekonstrukce Želivského kláštera, ovšem hned na počátku století osmnáctého došlo k dalšímu ničivému požáru. Poslední velká rána přišla roku 1907, kdy byl zaznamenán poslední požár, a snad i poslední oprava.

Černá historie Želivského kláštera pokračovala i ve dvacátém století. V roce 1950 byl klášter zrušen a přeměněn na internační středisko pro zadržené duchovní, kteří byli nepohodlní režimu. O čtyři roky později byla stavba přeměněna na psychiatrickou léčebnu a začala chátrat. Obnovy se dočkala až po roce 1990 a nyní opět slouží svému původnímu účelu. Dnes tu tak opět sídlí premonstrátští mniši.

Součástí areálu Želivského kláštera je kostel Narození Panny Marie, který tvoří také nejvýraznější část celého areálu, a který obsahuje velkou část původního vybavení. Na původní, dnes již neexistující budovy odkazuje už jen kostel svatého Petra a Pavla, románská stavba pocházející patrně z dob založení původního kláštera.

Blízké i široké okolí nabídne mnoho dalších zajímavostí, které stojí za to vidět. Když si uděláte výlet za hranice kraje Vysočina a zamíříte na Benešovsko, můžete navštívit například zámek Konopiště, nebo obdivovat starobylý hrad Český Šternberk.

Booking.com