Přírodní park Maremma nadchne přírodou i historií

Přírodní park Maremma (Itálie)
Přírodní park Maremma (Itálie)

Přírodní park Maremma (Parco Naturale della Maremma) v provincii Grosseto se rozpostírá na ploše 9000 hektarů mezi městy Grosseto a Orbetello na pobřeží. Protéká jim řeka Ombrone a v parku najdeme kromě chráněné přírody také několik historických staveb, především věží. Právě zde můžete vnímat rozmanitou přírodu, klid, který je obohacen pouze o staré věže. Je také jedním z posledních nedotčených úseků italského pobřeží. Park Maremma byl vyhlášen jako chráněný v roce 1975 jako jeden z přírodních parků Itálie reprezentující bohatství zdejší přírody.

V prostředí parku Maremma se projdete olivovými háji a borovicovými lesy. Odsud také pocházejí jedny z nejlepších olivových olejů, které Toskánsko nabízí – Frantoio, Leccino, Moraiolo, a Pendolino. V celém parku se nachází vzácné biomy a geomorfologické soustavy, ve střední části parku se nachází nevelké pohoří Uccelina. Budete nadšeni unikátní propojení ekosystémů a uvidíte vzácné druhy fauny a flóry. Zvířata zde žijí volným způsobem života přesně jako ve volné přírodě například v Africe. Maremma je tvořena dvěma základními celky – řekou Ombrone a pohořím Uccelina. Nedaleko parku se také nachází zajímavé skalní město Pitiglianovystavené z lávového kamene a k němu patřící Sorano.

Z říše rostlin zde můžete vidět například borovice, duby, javory, vavříny, druhy vřesovců a mnoho dalších rostlin, keřů a stromů. Pohoří Uccelina je charakteristické porosty rozmarýnu a růžového vřesovce. A samozřejmě olivovníky.

Faunu zde reprezentují drobní živočichové jako lišky, jezevci a vzácné ptactvo, ale setkat se zde můžeme také s divokými kanci vážícími až 2 tuny. Poletují zde vrabci, straky, ale také je zde k vidění výr. Mezi lesním porostem v pohoří se prohání jelenovitá zvěř, zmínění divočáci a narazit tu můžeme na spoustu další zvěře. Park je natolik rozmanitý, že jiné formy života se vyskytují v pohoří a jiné u pobřeží. K vidění jsou desítky živočišných i rostlinných druhů. Park Maremma ukazuje všechny tváře přírody Itálie od pobřeží až k lesům.

Rozmanitost parku Maremma je jedním z důvodů proč se sem vydat. Na jedné straně lesy a jelenovitou zvěří a u pobřeží skály a zcela jiné podmínky. Na poměrně malé ploše 9000 hektarů je zde vidět velmi rozmanité formy přírody. Všude klid a ticho. Věže, které jsou součástí parku, jsou však až na tři veřejnosti nepřístupné. Zajímavostí je také opatství San Rabano z 12. století, monumentální kamenná stavba. V parku je tedy také kus historie. Pokud se sem vydáte, nebudete litovat, poznáte bohatý přírodní svět protnutý i kusem historie.

Booking.com