Finsko

FINSKO

FINSKO

Hlavní článek

Země tisíců jezer – i tak se velmi často říká státu, který je geograficky obvykle řazen mezi skandinávské země, přestože z faktického i historického hlediska mezi ně nepatří. Na rozdíl od sousedních skandinávských zemí má totiž Finsko odlišný historický, jazykový i kulturní vývoj. Uvádí se, že zhruba deset procent plochy Finska pokrývá vodní plocha, zejména jezera. Proto nemůžeme říct, že by...

Nejnovější článek
Reklama