Malbork - impozantní klášterní pevnost

Hrad Malbork (Polsko)
Hrad Malbork (Polsko)

Pokud se někdy vypravíte k našim severním sousedům do Polska a rozhodnete se navštívit oblast okolo Gdaňska, nezapomeňte si do svého itineráře naplánovat návštěvu Malborku (Marienburgu). V městě toho k vidění moc není, protože postrádá historické jádro, ale za návštěvu stojí v každém případě hrad. On to v podstatě není jen hrad, ale i bývalý klášter, takže komplex je někdy označován jako klášterní pevnost. Pokud Malbork budete hledat na mapě tak se nachází 60km jihovýchodně od Gdaňska. Na samostatný výlet autem je to sem trochu z ruky, ale může to být zajímavá zastávka např. při cestě do Pobaltských států. Areál klášterní pevnosti zabírá plochu dvaceti hektarů a leží na pravém břehu řeky Nogat. Pohled na areál je opravdu impozantní. Na rozdíl od našich středověkých hradů je tato pevnost postavena z cihel a tak návštěvníka v první řadě upoutá červená barva zdiva. Stejným způsobem byly stavěny hrady i v Pobaltí, zřejmě z nedostatku kamene. Klášterní pevnost Malbork byla postupně zrekonstruována a v roce 1997 byla zařazena do seznamu kulturního dědictví UNESCO, což k této památce přivedlo více návštěvníků.

Hrad Malbork (Polsko)

Historie hradu sahá do druhé poloviny 13. století, kdy na tomto místě začali křižáci budovat pevnost. Od začátku 14. století do poloviny 15. století byl Malbork sídlem velmistra řádu německých rytířů a byl centrem oblasti, kterou křižáci ovládali. Krutá nadvláda křižáků nad místním obyvatelstvem je barvitě vylíčena v románech významného polského spisovatele Henryka Sienkiewicze. Nejvíce se tomuto tématu věnuje román Křižáci, který vrcholí bitvou u Grunwaldu (15.7.1410), kdy polské vojsko vytlačilo křižáky z tohoto území. Centrum řádu německých rytířů se poté přesunulo Königsbergu, nebo-li Královce a dnešního Kaliningradu. Zajímavostí bezesporu je, že u Grunwaldu údajně bojoval v té době neznámý jihočeský zeman Jan Žižka. Město Kaliningrad je pro změnu spojeno s českým králem Přemyslem Otakarem II., který jej založil v době, kdy se České království rozpínalo až k břehům Baltského moře.

Hrad Malbork (Polsko)

Pojďme se však vrátit zpět k Malborku. Později byl hrad odkoupen polským králem Kazimírem IV. Jagelonským a stal se jednou z rezidencí polských králů. Jak již to v historii bývá, období budování bylo střídáno s obdobím ničení a tak v období válek se Švédskem a v napoleonské době byl hrad výrazně poničen. Zásadní rekonstrukce začaly probíhat v 19. století a pokračovaly do druhé světové války. Při dobývání města Rudou armádou, byl ovšem hrad znovu silně poškozen a ještě v padesátých letech ruiny sloužily jako výtečný zdroj stavebního materiálu. Na výslunní zájmu turistů se hrad vrátil až po rekonstrukci, především pak po zařazení na seznam UNESCO.

Hrad Malbork (Polsko)

Jak již bylo řečeno úvodem, pohled na hrad je opravdu impozantní. Díky své bohaté historii a dvojí funkci pevnosti a kláštera, byl hrad postupně přistavován až vyrostl do rozsáhlého komplexu. V křižáckém období zde byla vybudována kaple, která byla později nahrazena kostelem, ložnice pro mnichy a křižáky, velká jídelna, zbrojnice, vězení, knihovna atd. Tento prostor je dnes označován jako Dolní zámek. Postupně byl vybudován tzv. Střední zámek, který sloužil jako reprezentativní prostor pro přijímání návštěv. Nejvýznamnějším prostorem je slavnostní sál, který pojme několik set hostů.

 TIP    Pokud plánujete cestu na sever Polska, načerpejte inspiraci i v dalších našich článcích:
- Gdaňsk je okouzlující město u Baltského moře
- Štětín a jeho malebné okolí
- Objevte polskou poušť

Technickou zajímavostí je vytápění, které bylo zajišťováno centrálně ze sklepa. V Horním zámku, nejlépe opevněném, byla vystavěna kapitulní síň, reflektář, klenotnice a pro život důležitá studna. Nedobytnost hradu byla zpečetěna stavbou mohutných hradeb v polovině 14. století. Každoročně probíhá i rekonstrukce bitvy u Grunvaldu (Němci označována u Tannenbergu) a tak když si návštěvu této oblasti naplánujete do tohoto termínu, tak obrázek středověku bude dokonalý.

Booking.com