Hrad Beckov (Slovensko)
Hrad Beckov (Slovensko)

Pokud někdy pojedete po dálnici z Žiliny do Bratislavy, jistě nepřehlédnete jednu z nejvýznamnějších dominant Pováží. Zříceninu hradu Beckov. Hrad se nachází na vápencové skále nedaleko od Trenčína a z výšky 70 metrů shlíží na údolí Váhu. Podle archeologických průzkumů bylo toto místo osídleno již na přelomu letopočtu. První zmínky o hradu se objevují v kronice z 12. století. Hrad byl původně vybudován jako pohraniční pevnost a díky své strategické poloze kontroloval velkou oblast středního Pováží.

Hrad Beckov (Slovensko)

Kamenný hrad pochází z 13. století a původně byl základ hradu tvořen čtyřhrannou zdí, obranou zdí a dvoupatrovým palácem. Za vlády Štiborovců na přelomu 14. a 15. století byl hrad přestavován a silně opevněn. Štiborovci, původem polská šlechta, patřili k nejvýznamnějším šlechtickým rodům v Uhrách a hradu věnovali velkou pozornost. Přebudovali hradní věže, vybudovali horní gotický palác, v dolní části byla umístěna posádka a dolní nádvoří bylo uzavřeno novou branou. Navíc byla opevněna studna a vznikly zde i nové hospodářské budovy. Z hradu vznikla dokonalá gotická pevnost.

Za Bánffyovců dochází k další přestavbě hradu. Noví majitelé hledají inspiraci v Itálii a hrad se postupně mění v renesanční sídlo. Přesto zůstává zachována jeho důležitá obraná úloha. U dolního nádvoří vzniká dělová bašta a hrad je znovu silně opevněn. Masivnost opevnění prověřili roku 1599 Turci, kteří hrad neúspěšně obléhali.

Hrad Beckov (Slovensko)

Roku 1646 rod Bánffyovců vymírá a jejich nástupci nevěnují správě hradu již takovou pozornost. Hrad postupně chátrá a jeho zkázu završí požár v roku 1727. Ten zničil většinu budov a od té doby je již hrad opuštěn.

Hrad Beckov (Slovensko)

V současnosti hrad prošel částečnou rekonstrukcí a je přístupný návštěvníkům. V sezóně je hrad přístupný od úterý do neděle (9.00h – 18.00h). Na hradě se konají různé akce a můžete si zde vyzkoušet např. střelbu z luku či kuše, a nebo si zkusit házení sekerou. Více se dozvíte na stránkách „Združenie hradu Beckov Bludní rytieri“ http://www.bludni.sk/. Informace o obci Beckov, která se nachází přímo pod hradem získáte na adrese http://www.obec-beckov.sk/ .

Hrad Beckov (Slovensko)
Booking.com