POTÁPĚNÍ - Setkání s plotosem páskovaným

Potápěči (Egypt)
Potápěči (Egypt)

V odborné literatuře můžeme dohledat existenci cca dvou tisíc druhů sumců. Plotos páskovaný ( Striped eel cattfisch, Plotos lineatus) patří mezi několik z mála druhů sumečků žijících ve slané vodě. Sumeček dorůstá velikosti kolem třiceti centimetrů. Ryba se v dospělosti stává samotářskou a ve dne ji lze spatřit jen obtížně.

Plotos páskovaný (Egypt)

Anglický název – eel – úhoř ne příliš koresponduje s jeho zoologickým zatříděním mezi sumečky. Pravdou je, že laika hledajícímu a majícímu požitek především z pozorování zajímavě se chovajícího živočicha, polemika s názvem a souvisejícím zatříděním biologického druhu příliš netrápí.

Plotosy jsem měl možnost při ponorech v Rudém moři pozorovat několikrát. Největší hejna se vyskytovala na lokalitě El Fanadir v blízkosti Hurghady.

Plotos páskovaný (Egypt)

Hejno se pohybovalo nad písečným dnem, v hloubce do deseti metrů. Příliš jsem je nezajímal, takže přiblížit se na vzdálenost kolem půl metru nebylo obtížné. Z dálky valící se tmavá koule čehosi po světlém dně. Z blízka vousaté sumčí tlamičky luxující dno. V rychlém sledu vždy zadní řada nadplave celé společenství a stane se řadou první. Toto vše proto, aby se za několik málo okamžiků stala opět řadou poslední. Valící se hurikán z živých těl. Zhmotnělá nekonečnost pohybu. Tekoucí a přelévající se masa rybích těl. Téměř stovka živočichů v pudem organizovaném algoritmu diktovaného staletími geneze.

Plotos páskovaný (Egypt)

Ležel jsem fixován u dna, pozoroval rej a fotografoval. Při setkání s plotosy je na místě vysoký stupeň opatrnosti. Nechat se unést zážitkem může být ostatně nebezpečné ve všech situacích. Kromě dalších živočichů, kteří se mohou skrývat zahrabáni v písečném dnu a kteří mohou potápěči znepříjemnit ponor, či následný pobyt je nutno se mít na pozoru především před vlastními plotosy.

Plotos páskovaný (Egypt)

Tvrdé a křehké paprsky na hřbetních a břišních ploutvích obsahují prudký jed. Popíchání je údajně velmi bolestivé a může být i smrtelné. Na ránu jako u ostatních bílkovinných jedů je třeba co nejdříve působit maximálně snesitelným teplem. (Biologické toxiny se zvýšenou teplotou degradují). V případě potíží lze doporučit fén, ale v zájmu rychlosti a k radosti lodního kuchaře nelze opovrhnout horkým čajem či polévkou.

Plotos páskovaný (Egypt)

Při fotografování plotosů je dobré vzít v úvahu prostředí, ve kterém se vyskytují. Písečné dno má vysokou odrazivost a chová se jako zrcadlo. V zájmu optimalizace parametrů expozice lze jen doporučit kompenzaci realizací negativní korekce osvitu.

Plotos páskovaný (Egypt)
Plotos páskovaný (Egypt)
Booking.com