Nitriansky hrad: Starobylá pamiatka uprostred mesta

Nitriansky hrad - v popredí morový stĺp (Slovensko)
Nitriansky hrad - v popredí morový stĺp (Slovensko)

Nitra patrí k starobylým slovenským mestám, nachádza sa v západnej časti Slovenska a môže sa popýšiť viacerými kultúrnymi pamiatkami. K tej najvýraznejšej patrí Nitriansky hrad.

Návštevníci Nitry by po svojich potulkách mestom rozhodne nemali vynechať Nitriansky hrad. Ide o zachovalý hradný komplex, ktorý sa nachádza v centre mesta na mierne vyvýšenom kopci. Kedysi hrad zaberal rozlohu až 8,5 hektára. Počas svojej histórie, ktorá sa začala písať koncom 8. storočia, kedy sa tu formovalo Nitrianske kniežatstvo, prešiel mnohými zmenami a rovnako často sa menili aj jeho majitelia.

Opevnenie bolo viackrát zosilnené, a to najmä počas tureckých nájazdov, ktoré smerovali na južné Slovensko v 16. storočí. Vtedy bol vybudovaný aj renesančný hradný palác a nová vnútorná hradná brána. Napriek tomu, že hrad mal dobre vybudovaný obranný systém, v roku 1663 ho na krátky čas ovládli Turci. Neskôr v 18. storočí došlo k prestavbe takzvaného horného kostola a pribudol biskupský palác.

Ako bolo spomenuté, hrad odolával rôznym nájazdom a pamätá si množstvo bojov, avšak na konci druhej svetovej vojny (26. marca 1945), keď bola bombardovaná Nitra, došlo k zničeniu katedrálnej veže a areál zasiahol rozsiahly požiar.

Po rekonštrukcii hrad nadobudol pôvodný účel z minulosti. Usídlilo sa tu Biskupstvo Nitra, pričom biskupský palác je rezidenciou nitrianskeho biskupa a zároveň sídlom kancelárií biskupského úradu.

V súčasnosti sa Nitriansky hrad skladá zo štyroch samostatných častí, patrí k nim katedrála (bazilika), biskupský palác, hospodárske budovy a vonkajšie opevnenie s jedinou vstupnou bránou.

Bazilika sv. Emeráma ako jedna z prvých národných kultúrnych pamiatok

K dominantným stavbám hradného areálu patrí Bazilika sv. Emeráma z prvej polovice 13. storočia. Práve tá si po mnohých úpravách, ktoré boli vykonané v rámci hradu, zachovala najviac zo svojho pôvodného vzhľadu. Ako možno postrehnúť z názvu, bazilika je zasvätená sv. Emerámovi, ktorý žil v 7. storočí. Je integrálnou súčasťou hradu a pýši sa tým, že v roku 1961 bola ako jedna z prvých vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku na Slovensku.

Chrám pozostáva z troch stavieb rozdielneho veku. Románsku kaplnku postavili na prelome 11. a 12. storočia, vznik Horného kostola, ktorý je postavený v gotickom slohu, sa datuje okolo rokov 1333 až 1355. Spodný kostol patrí k najmladšej stavbe, pramene uvádzajú roky 1621 až 1642. Neskôr bola celá katedrála prestavaná v barokovom štýle.

Súčasný interiér je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie. Návštevníkov môže zaujať vysoký drevený kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom či farebné vitráže okien, ktorých autorom je známy výtvarník Ľudovít Fulla. Interiér dolného kostola je o niečo chudobnejší, upúta vás tu najmä sochársky oltár, kde tvorí ústrednú časť plastický reliéf - Snímanie z kríža.

Do Biskupského paláca len jedenkrát v roku

Súčasťou hradu je Biskupský palác, ide o neskorobarokovú stavbu, ktorú k hradnej katedrále pristavali zo západnej strany. Palác pozostáva z troch podlaží a nádvoria. Jeho súčasný vzhľad sa sformoval v rokoch 1731 až 1739. 

Biskupský palác istý čas využíval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, no momentálne je opäť sídlom nitrianskeho biskupstva ako tomu bolo aj v minulosti. Pred vchodom na nádvorie Biskupského paláca je situované hradné nádvorie s parkom a terasou. 

Zaujímavosťou je, že do paláca sa môže široká verejnosť pozrieť len jeden deň v roku, konkrétne 5. júla, kedy sa na Slovensku oslavuje sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Ďalšie turisticky príťažlivé miesta na hrade

V rámci Nitrianskeho hradu a jeho areálu môžete navštíviť aj Diecézne múzeum, ktoré bolo otvorené v roku 2007. Zriadili ho v bývalej hospodárskej budove ako prvé diecézne múzeum na Slovensku.

Múzeum je rozdelené na dve časti, na prízemí sa nachádzajú listiny či rôzne dokumenty späté s počiatkami kresťanstva na našom území, taktiež modely archeologických nálezov. Zhliadnuť tu môžete i najstaršiu rukopisnú knihu na území Slovenska - Nitriansky evanjeliár z roku 1083, sú tu i kópie vzácnych Zoborských listín z rokov 1111 a 1113. V druhej časti múzea, ktorá sa nachádza v suteréne, je expozícia hodnotných liturgických predmetov. Sú tu kalichy, monštrancie či biskupské berly.

Za vyhľadávanú lokalitu medzi turistami patria rovnako kazamety. Nachádzajú sa v juhovýchodnom bastióne hradu. Ide o archeologickú expozíciu, ktorá prezentuje komorový veľkomoravský val a premeny systému opevnenia Nitrianskeho hradu.

Na hrade môžete pozorovať aj Vazulovu vežu, v jej spodnej časti sa nachádzala strieľňa pre kanón. Na starších fotografiách veža nemá šikmú strechu, a preto je zrejmé, že ju získala pri niektorej z rekonštrukcií hradu. Pod vežou je hladomorňa a múr s vežou zároveň uzatvára malé východné nádvorie s hradnou studňou. Tá má hĺbku okolo 60 metrov a návštevníci do nej s obľubou hádžu mince pre šťastie. 

V roku 2015 sprístupnili pre verejnosť katedrálnu vežu, ktorá v sebe skrýva niekoľko tajomstiev a nadstavená bola v rámci rozsiahlej neskorobarokovej prestavby katedrály v rokoch 1710 až 1732. Veža, respektíve balustráda, ponúka turistom úžasný výhľad na celú Nitru. Výstup na vežu je však možný len v prípade priaznivého počasia.

Monumentálne sochy na námestí a v okolí

Na námestí v areáli hradu sa nachádza socha niekdajšieho pápeža Jána Pavla II. Ten Nitriansky hrad osobne navštívil v roku 1995.

Keď sa vyberiete z hradu cestou smerom na Pribinovo námestie, tam zas môžete pozorovať sochu kniežaťa Pribinu.

O kúsok ďalej je socha nitrianskeho siláka Corgaňa, ktorý je opradený mnohými legendami. Tento silák podopiera roh domu a ľudia veria, že ak sa ho dotknú, splní sa im želanie alebo budú mať šťastie. Palca na soche Corgoňa sa už desaťročia chodia dotýkať študenti, ktorí veria, že vďaka tomuto rituálnu zvládnu skúšku.

Utajené jaskyne v lesoparku pod hradom

K poslednej zaujímavosti, ktorú môžete pozorovať na Nitrianskom hrade, respektíve v jeho okolí, sú dve hradné jaskyne. Starší obyvatelia Nitry vedia, kde sa jaskyne nachádzajú, no mladšie ročníky o ich existencii ani netušia. Dôvodom môže byť i to, že chodník, ktorý k jaskyniam vedie, bol dlhé roky uzamknutý.

Jaskyne sa nachádzajú v lesoparku, ktorý je bezprostredne pod hradom. Jedna jaskyňa je položená nižšie a druhá vyššie, pričom legendy hovoria, že obe sú prepojené. V súčasnosti však jaskyne nie sú udržiavané a je zrejmé, že niektoré z ich vnútorných častí boli zasypané či zatarasené.

K jaskyniam vedie niekoľko hradných chodníkov, jeden z nich dalo biskupstvo zrekonštruovať v roku 2017, práve vtedy sa opätovne po rokoch otvorili pre verejnosť brány do lesoparku. Zrekonštruovaný chodník vedie z hradu do nitrianskeho mestského parku. Na dolnom vstupe je turniket, nemusíte sa však báť, neslúži na vyberanie vstupného, ale len ako regulácia návštevníkov v nočných hodinách.

Booking.com