Translate


Widget by seo.uk.net

Sousse – starobylá arabská pevnost

Města a místa v Tunisku - TUNISKO
n_tunisko_sousse_144590849
Květen 05, 2005

Sousse (Sús) je třetím největším městem Tuniska a je také významným přístavem. Kromě toho je vyhledávanou turistickou lokalitou Tuniského Sáhelu s působivým památkami a především díky množství hotelů podél okolního pobřeží v Hammametském zálivu. Jeho impozantní a jedinečně zachovaná Medína je skutečným architektonickým klenotem.

Sousse, Tunisko

Sousse, Tunisko

Opevnění Starého města, neboli Medíny, je nádherným dokladem islámské světské architektury. K nejskvělejším příkladům patří mohutná přístavní pevnost Ribat, která byla v 9. století vybudována z podnětu aghlabitského emíra jako článek řady obranných klášterů. Ribat byl něco mezi hradem a klášterem a dnes je v něm umístěno archeologické muzeum s druhou nejrozsáhlejší sbírkou artefaktů v celém Tunisku. Do mediny je přístup třemi branami, Bab El Jedid, Bab El Ghibli a Bab El Ghardi.

Nad městem se tyčí impozantní citadela Kasbah, jejíž věž Chalaf al-Fatah, byla součástí řetězu signálních věží, pomocí kterých bylo možno předat rychle důležitou zprávu od Magrebu až po Egypt. Úkolem věží bylo obrana muslimských zemí proti křesťanským nájezdům. Také na Velké Mešitě je vidět mnoho obranných prvků, její strážní věže kdysi sloužily také k obraně přístavních skladišť.

Sousse, Tunisko

Sousse, Tunisko

V 9. století př.n.l. založili Féničané na pahorku nedaleko moře na místě dnešního Sousse kupeckou osadu jménem Hadrumetum, která se brzy stala vyhlášeným přístavem Středozemního moře. Rozvoj města určovala také výhodná poloha města na trase mezi významnými městy Kartágem a Leptis Magna v dnešní Libyi. Zřejmě i díky své strategické poloze byl přístav ušetřen zničení po 3. punské válce.

Ve 3. století se město dostalo do područí Vandalů, kteří v roce 429 založili v Severní Africe své nezávislé království. Podle jejich krále Hunericha bylo pojmenováno Hunericopolis. Jméno město změnilo znovu po obsazení Byzancí, na Justinianopolis podle císaře Justiniána. V 7. století pak bylo město kompletně zničeno při arabském vpádu.

Z římských dob se dochovaly pouze katakomby, které sloužily jako pohřebiště. Byly objeveny teprve koncem 19. století a jsou dokonce zachovalejší než katakomby v Římě. V podzemních chodbách, které byly vykopány mezi 2. a 4. stoletím, se nachází kolem 15.000 křesťanských hrobů. POd Sousse se nachází celkem 240 těchto podzemních chodeb.

Sousse, Tunisko

Sousse, Tunisko

Arabové město znovu vystavěli v 9. století pod jménem Soussa a z této doby pochází hlavní islámské památky, Ribat, Velká mešita a medina. Toto období za vlády dynastie Aghlábovců bylo dobou největšího rozkvětu města. Ve 12. století se Sousse stalo útočištěm tureckých korzárů a z tohoto důvodu bylo mnohokrát cílem dobyvačných pokusů ze strany Francouzů nebo Italů. Nový rozkvět znamenala koloniální nadvláda Francie, ovšem za 2. světové války bylo město těžce poškozeno. Zejména utrpěly městské hradby, které však dodnes dosahují délky 2.5 kilometrů.

Pokud si dostatečně prohlédnete památky a zatoužíte zavítat k moři, můžete vyrazit do Port El Kantaoui. Je to vlastně takové luxusní turistické letovisko ležící asi 5 km severně od Sousse. Říká se mu „zahradní přístav Středomoří“ a skládá se převážně z luxusních hotelů obklopených bazény a parky. Byl vystavěn teprve v 80 letech podle modelu Sidi Bou Said. Kromě hotelů a pláží je zde také přístaviště jachtového klubu.

Sousse je dnes živým a pulsujícím městem. Jeho architektonické památky, muzea, moře i tradiční řemeslné súky v medíně jsou kouzelnou směsicí, která zapůsobí na každého návštěvníka tohoto zajímavého města.

Autor: Irena Hrušková
Zveřejněno: 5.5.2005

DALŠÍ ČLÁNKY:

  • Le Kef – orlí hnízdoLe Kef – orlí hnízdo Starobylé město Le Kef se nachází ve výšce 1000 nad mořem na stráních Jebel Dyr asi 30 km od hranice s Alžírskem. Ze své polohy na skále v pohoří Dorsale dominuje celé oblasti, je hlavní městem guvernorátu a neoficiálním centrem celého hraničního regionu. Jméno Le Kef – tedy Skála dostalo ...
  • El Jem – římské koloseum v AfriceEl Jem – římské koloseum v Africe Při příjezdu k venkovskému městečku El Jem v suché rovinaté krajině oblasti Sáhel se již z dálky a přece jakoby náhle před vámi objeví monumentální římské koloseum. Po Římu a Neapoli byl El Jem třetím největším amfiteátrem celé Římské říše a dochoval se téměř v perfektním stavu. El Jem se nachází...
  • Tamerza, Chebika a Mides – skanzenové berbeské vesniceTamerza, Chebika a Mides – skanzenové berbeské vesnice Pokud zavítáte do Tozeuru, zůstaňte pár dní a nenechte si ujít důkladnější prohlídku jeho okolí. Asi 60 kilometrů na sever od města v pohoří Džebel en-Nebeg téměř na tunisko - alžírské hranici najdete tři starobylé berberské vesničky. Nádherná a pozoruhodná je však také celá tato divoká krajina. ...
  • Tozeur a Nefta – kvetoucí datlové oázyTozeur a Nefta – kvetoucí datlové oázy Tozeur a Nefta jsou nejnavštěvovanějšími oázami Tuniska. Kromě své turistické atraktivity je Tozeur proslulý produkcí těch prý vůbec nejlepších datlí na světě. Obě oázy se nachází blízko sebe na okraji solného jezera Chott El Jerid. Severně od Tozeuru je další solné jezero Chott El Gharsa. Chott...
  • Nabeul – modré město hrnčířůNabeul – modré město hrnčířů Umění nabeulských hrnčířů je vyhlášené snad již od dob římských a skoro vše v tomto městě se točí kolem tohoto řemesla. Koneckonců obrovská keramická váza jako symbol města vás vítá již při příjezdu. Nabeul se nachází na místě původní punské osady zničené po punských válkách a dnes je správním st...
  • Dougga – pozůstatky římského přepychuDougga – pozůstatky římského přepychu Dougga nacházející se 90 kilometrů jihozápadně od Tunisu je jedním z nejzachovalejších římských sídel. Společně s Leptis Magna v Libyi a Timgadu v Alžírsku patří k nejvýznamnějším dochovaným antickým městům. Starověká Thugga byla prosperujícím městem již před příchodem Římanů. Sídlo založili Numi...