Translate


Widget by seo.uk.net

Trenčínský hrad

SLOVENSKO
n_slovensko_trencinsky-hrad_47292571
Březen 30, 2007
Kategorie: SLOVENSKO

Vápencová skála, těžce přístupné kopce a strategická poloha poblíž Váhu. Ideální kombinace pro stavbu opevnění. A tak již od doby bronzové byla oblast dnešního Trenčína osídlena. Prvním psanou památku, dokazující přítomnost vojska je nápis na hradní skále. Vytesali jej sem Římané, kteří po obsazení oblastí okolí Dunaje zde měli vojenský tábor. Nápis pochází z roku 179 n.l., kdy v této oblasti nevelká římská posádka porazila Kvády. Vytesaný vzkaz budoucím generacím informuje o vítězství 855 vojáků II. legie vedené legátem Maximiliánem.

První zmínky o dnešním kamenném hradu pocházejí z 11. století. Z této doby zřejmě pochází i nejstarší část hradu, kamenná věž. V této době byla postavena i křesťanská rotunda. Ta zanikla v 15. století kdy její materiál byl požit na výstavbu nového paláce. Na nejvyšším místě skály zůstala dodnes dochovaná hradní věž, která je také nejvýznamnější dominantou hradu. Silné opevnění získal hrad ve 13. století kdy na Slovensko vpadli Tataři, kterým se Trenčínský hrad ubránil.

V období Velkomoravském patřil hrad k Nitranském knížectví. V druhé polovině 13. století dochází k největším rozkvětu hradu. Získal jej tehdy Petr Čák a později jeho syn Matúš ovládal skoro celé Slovensko a část severního Maďarska. Matúš, zvaný Trenčianský, si hrad zvolil za své sídlo. Matúš během svého života obratně manévroval v tehdejší politice. Během svého života střídavě podporoval uherského a českého krále a díky tomu se mu dařilo zvětšovat ovládaná území

Trenčínský hrad

Trenčínský hrad

. V roce 1315 se stal protivníkem Jana Lucemburského a vyrazil dobývat moravská území. Podařilo se mu obsadit hrad Brumov a zabral území dnešního Uherského Brodu a Veselí na Moravě. Jeho patnáctitisícové vojsko nezanechalo na Moravě nejlepší dojem. Matúš byl velmi krutý panovník a vojsko při bojích na Moravě volilo taktiku spálené země.

Trenčínský hrad, Slovensko

Trenčínský hrad, Slovensko

V dalších obdobích středověku získával hrad a město Trenčín na důležitosti. V první polovině 14. století byli obyvatelé zbavení povinnosti platit daně. Začátkem 15. století král Zikmund byl Trenčín povýšen na svobodné královské město. Jak se zvyšoval význam města, tak byla na Trenčín zaměřována i nežádoucí pozornost. Díky tomu město i hrad přitahovalo cizí armády a tak se zde dost často bojovalo. Město i hrad bylo dobyto v roce 1528 císařským generálem Katzianerem (boje Ferdinanda Habsburského proti Jánu Zápolskému). V 17. století se to na Slovensku hemžilo Turky, kteří ale nebyli v dobývání úspěšní. Nelehké časy mělo město i v období Kurucké blokády a několik let poté město postihnul mor. Do výčtu katastrof patří ještě velký požár, který hrad i město zpustošil na konci 18. století. Od této doby byl již hrad neobydlen a začal chátrat.

Trenčínský hrad, Slovensko

Trenčínský hrad, Slovensko

Postupná rekonstrukce hradu probíhá od padesátých let minulého století. I když před několika lety došlo k sesutí jedné hradní zdi, působí dnes Trenčínským hrad udržovaným dojmem. Hrad i město Trenčín je zajímavým místem pro návštěvu. Kromě prohlídky hradního areálu zde v létě narazíte na šermířská a nebo sokolnická vystoupení. V blízkém okolí se nachází řada dalších středověkých památek, jako např. hrad Beckov nebo mýty opředené Čachtice.

Trenčínský hrad

Trenčínský hrad

Autor: Jaroslav Hruška
Zveřejněno: 30.3.2007

DALŠÍ ČLÁNKY:

  • Hrad Čachtice (foto)Hrad Čachtice (foto) Četli jste slovenskou literární klasiku – Čachtickou paní od Joža Nižnánského, nebo znáte alespoň filmové zpracování? V takovém případě není od věci výlet na samotný hrad Čachtice, který se nachází poblíž Trenčína na území dnešního Slovenska. Vůbec první zmínka o tomto hradu se datuje do polov...
  • Hrad ČachticeHrad Čachtice Při opevňování západní hranice Uherské říše byla budována série opevnění v okolí řeky Váh. Jedním z prvních budovaných hradů byly Čachtice. Hrad byl postaven ve 13. století na vápencovém vrchu, v místech, která již od pravěku byla osídlena. Už v roce 1273 prošel hrad první zatěžkávací zkouškou, k...
  • Hrad BeckovHrad Beckov Pokud někdy pojedete po dálnici z Žiliny do Bratislavy, jistě nepřehlédnete jednu z nejvýznamnějších dominant Pováží. Zříceninu hradu Beckov. Hrad se nachází na vápencové skále nedaleko od Trenčína a z výšky 70 metrů shlíží na údolí Váhu. Podle archeologických průzkumů bylo toto místo osídleno ji...
  • Philae – ostrovní chrám bohyně EsetPhilae – ostrovní chrám bohyně Eset Chrám bohyně Eset na ostrově Philae zařadí do svého programu většina návštěvníků přijíždějících do Asuánu. Chrám Philae pochází z doby Ptolemaiovců stejně jako Esna, Edfu nebo Kom Ombó. Chrám v Philae zasvěcený bohyni Eset je půvabně umístěný na ostrově obklopen skalisky mezi modrými vodami Nilu....
  • Cádiz – fénický přístavCádiz – fénický přístav Železniční trať do Cádizu vede po úzkém náspu a z oken vlaku je po obou stranách vidět mořský břeh. Jedno z nejstarších měst v Evropě leží zcela obklopeno vodou na malém poloostrově vyčnívajícím do Cádizského zálivu na pobřeží Atlantského oceánu. Cádiz je s pevninou spojen pouze úzkým náspem, po ...
  • Nezávislé cestovanie po Slovensku – Málo známá Cesta hrdinů SNPNezávislé cestovanie po Slovensku – Málo známá Cesta hrdinů SNP Z Trenčianských Teplic do Kremnických baní Cesta hrdinů SNP je jednou z nejznámějších turistických tras na Slovensku. Její trasa vede přes celé Slovensko, od Bradla až po Duklu. Je sice otázné, jestli trasa vede všude tam, kde chodili partizáni, ale přesto vede po všech důležitých vrcholech st...