Translate


Widget by seo.uk.net

Omiš

CHORVATSKO - Města a místa v Chorvatsku
n_chorvatsko_omis_108660710
Červen 21, 2006

U ústí řeky Cetiny, jižně od Splitu se nachází starobylé chorvatské město Omiš. Město obklopené nádhernou přírodou a skálami. Historické centrum Omiše se nachází na východním břehu řeky Cetiny. Název města pochází z doby antiky ze slova Oneon, které znamená město na břehu. V době středověku patřilo k významným pirátstkým centrům a pirátství tvořilo významný příjem zdejších obyvatel. K tomu jim značně napomáhala poloha města a jejich lehké a rychlé lodě. Místní knížata po dlouhá staletí prováděli pirátské nájezdy na obchodní loďstva mocných Benátek, Dubrovníku, Splitu … V 15. století je město spolu s celou Dalmácií prodáno Benátkám. V 19. století pak město připadá postupně Rakousku a Francii, aby nakonec do konce 1. sv. v. bylo součástí Rakouska.

Omiš, Chorvatsko

Patron Omiše

Patronem města je svatý Jan Nepomucký, který byl svržen z Karlova mostu do Vltavy. Na jeho počest se také koná vždy 16. května koná Den města Omiš. Během celého týdne pak probíhají oslavy spojené s koncerty a procesími. Dalším festivalem je v srpnu konaná Rybářská noc kdy se zájemci mohou zúčastnit nočního rybolovu.

Omiš, Chorvatsko

Památky v Omiši

Původně byl Omiš důmyslným obranným komplexem, bylo obehnáno hradbami (z kterých se zachovali už pouze ty jižní) a pevnostmi. Jednou z nejvýznamnějších památek je stará pirátská pevnost nacházející se na vrcholu nedaleké hory. Toto místo poskytovalo skvělý přehled o případných blížících se nepřátelích a v případě potřeby bylo možné odtud svrhnout na město kamení, které by město zničilo a tím zabilo i nepřátele. K tomu ale naštěští nikdy nedošlo. Další pevností je pak benátská Mirabela z 13. století, která i nynějším návštěvníkům poskytuje kouzelný pohled na celou tuto úchvatnou krajinu. Mezi další pamětihodnosti pak patří místní kostelíky.

Omiš, Chorvatskoq

Vlastní střed města tvoří hlavní náměstí, piazza, rozkládající se mezi západní a východní městskou branou. Hlavní ulice byla po staletí tzv. Fošala (na místě někdejšího příkopu), je však současně i hlavní tranzitní silnicí, a tak se běžný každodenní život přenesl do sousední uličky kypící životem, s vinnými sklípky, kavárničkami, restauracemi a obchody.

Omiš, Chorvatsko

Turistický ruch v Omiši

Tato oblast je známá svou rozlehlou písečnou pláží, která se svažuje do moře písečnou mělčinou (až 700 m daleko do moře). Je to ideální místo pro koupání malých dětí, proto se také Omiš stala oblíbeným místem pro rodinné dovolené a samozřejmě díky impozantní přírodní scenérií. Je to ideální místo i pro aktivní dovolenou – ať už se jedná o paragliding, horolezectví, rafting a mnohé další. Najdete tu místo přímo předurčené pro příjemné prázdniny a ubytování v mnoha domáckých apartmánechUbytování v celém Chorvatsku – apartmány a pokoje s přímými kontakty na majitele www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz

Omiš, Chorvatsko

Autor: info@ubytovanivchorvatsku.cz
Zveřejněno: 21.6.2006

DALŠÍ ČLÁNKY:

  • DubrovníkDubrovník Město s jedinečnou politickou a kulturní historií, světoznámými památkami a krásami, jedno z nejnavštěvovanějších měst Středozemí, přístav a turistické centrum jižního Chorvatska – to je Dubrovník. Město bylo založeno v první polovině 7. století. Nejprve připadlo Byzantské říši a v 13. a 14. stol...
  • MakarskáMakarská Nejznámější letovisko Dalmácie ležící v široké zátoce zhruba 60 km jihovýchodně od Splitu přímo na Jadranské magistrále – to je Makarská. Celá Makarská riviéra je dlouhá 60 km a patří k nejoblíbenějším letoviskům v Chorvatsku. Makarská zahrnuje mnoho nádherných přímořských městeček jako jsou Brel...
  • Vrsar – starobylé město na IstriiVrsar – starobylé město na Istrii Městečko Vrsar se nachází na nejzápadnějším cípu Chorvatska, v Istrii. V současné době má zhruba dva tisíce obyvatel, nedaleko odsud je i podobně turisticky atraktivní Poreč. Vrsar byl poprvé osídlen už v období neolitu, později se zde usídlili Římané, kteří zde vystavěli i kamenolom a po nich...
  • TrogirTrogir Malebné městečko Trogir, ležící nedaleko Splitu, je také nazývané jako město-muzeum a je jedním z nejkrásnějších měst chorvatského pobřeží. Místo bylo obývano již 2000 let před kristem a postupně se zde vystřídalo řecké, jakož i římské obyvatelstvo, které zde zanechalo stopy v podobě mnoha památe...
  • Nejkrásnější přírodní zajímavosti Chorvatska – znáte je?Nejkrásnější přírodní zajímavosti Chorvatska – znáte je? Do Chorvatska každoročně míří stovky tisíc turistů z celého světa. Většina z nich za jediným cílem – ulehnout na oblázkovou pláž a užívat si sladkého nic nedělání. Ovšem jsou také tací, kteří si svou letní dovolenou neumí představit bez turistických aktivit nebo poznávání místních kultur, památek...
  • Ostrov BračOstrov Brač Není asi oblíbenější letní turistickou destinací, než je Chorvatsko. Stačí po moři urazit pár kilometrů lodí ze Splitu a ocitnete se na největším dalmátském ostrově Brač. Je dlouhý na 40km a široký kolem 10 kilometrů. Tento ostrov už kdysi byzantský císař Konstantin označil spolu s Hvarem za nejk...