Translate


Widget by seo.uk.net

Punské války

n_tunisko_punwar-3-1_60963073

Třetí punská válka

Červenec 16, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Římský vztah ke Kartágu se v polovině 2. století př. Kr. utvářel jako výsledek konfrontace dvou představ o budoucnosti města. Jednu z nich obhajoval význačný senátní činitel P. Cornelius Scipio Nasica Corculum, konzul v letech 162 a 155, který se domníval, že Kartágo by mělo být Římany zachováno. Svůj názor odůvodňoval tím, že Římu bude […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-8_60891769

Druhá punská válka – díl 8

Červenec 09, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Spojená vojska obou konzulů se setkala s Hasdrubalovou armádou v Umbrii na řece Metauru v roce 207 př. Kr. Římané měli zdrcující početní převahu. Když Hasdrubal uviděl, že jeho vojsko bude poraženo a že naděje na pomoc bratrovi je ztracena, vrhl se do prvních řad mezi své vojáky a v boji zahynul. Jeho vojsko bylo […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-7_60891775

Druhá punská válka – díl 7

Červenec 02, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Dalším místem římsko-kartáginského konfliktu se stala opětovně Sicílie, a to v důsledku situace v Syrákúsách, jejichž vládce Hierónymos (vnuk a nástupce Hieróna II.), se roku 215 připojil na kartáginskou stranu. Přestože byl v roce 214 zavražděn, zachovaly Syrákúsy i nadále Kartágu věrnost, neboť doufali, že z jeho pomocí se jim podaří rozšířit svou državu na […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-6_60891781

Druhá punská válka – díl 6

Červen 25, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Hannibal ztratil u Kann okolo 6 000 mužů. Krutá porážka Římanů a skvělé vítězství Hannibalovo zanechalo na všech silný dojem a jihoitalská města začala přecházet jedno po druhém na Hannibalovu stranu. Římané ztratily téměř všechny své spojence a podrobená města v jižní Itálii. Jen několik řeckých měst na pobřeží jim zůstalo věrno. Na Sicílii přešly […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-5_60891799

Druhá punská válka – díl 5

Červen 18, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Po těchto zkušenostech se Římané museli soustředit především na obranu střední Itálie, ohrožené bezprostředně Hannibalovým vpádem. Jako zkušený vojevůdce Hannibal využil desorientace svého protivníka a začal pronikat ze severu na jih do italského vnitrozemí. Vyhnul se římským táborům a zamířil podél pobřeží k Pise, odtud pak močálovým údolím řeky Arna do střední Itálie. Čtyři dny […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-4_60891754

Druhá punská válka – díl 4

Červen 11, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Celou následující zimu po dobytí Sagunta se Hannibal věnoval přípravě k tažení. Protože věděl, že Římané nezahájí válečné akce v zimě, dal značné části svých vojáků dovolenou, aby si získal jejich přízeň a vděčnost. Na jaře v určenou dobu Hannibal oznámil vojákům, že vyrazí na tažení, které jim přinese bohatou kořist. Zároveň se snažil navázat […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-3_60849469

Druhá punská válka – díl 3

Červen 04, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

V průlomu se objevili útočící Kartágiňané. Všichni Sagunťané, kteří zůstali dosud na živu, se vrhli do boje, třebaže neměli sebemenší naději na záchranu. Mnozí zapalovali své domy a hynuli v plamenech. Hannibal dal rozkaz, aby všichni muži schopni nosit zbraň byli bez milosti zabiti a jak praví Livius ve svém historickém díle: “ Tento krutý […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-2_60891802

Druhá punská válka – díl 2

Květen 28, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Smlouva uzavřená mezi Hasdrubalem a Římany neznamenala pro člověka Hannibalova typu nic závažného. Prvním Hannibalovým krokem ve funkci velitele kartáginské armády v Hispánii bylo tvrdé potlačení vzpoury některých místních kmenů a nové územní rozšíření kartáginské državy. První dosažené úspěchy posílily Hannibalovo postavení v Hispánii a získaly mu i přízeň v Kartágu. V roce 220 př. […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-2-1_60891772

Druhá punská válka – díl 1

Květen 21, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Ztráty, které utrpělo Kartágo na konci první punské války a v období na ni bezprostředně navazujícím, značně ztížily jeho postavení, ale neznamenaly zánik jeho významu ve středomořském světě. Prohraná válka a její důsledky nalezly osobitý odraz ve vnitřním životě kartáginského městského státu, v němž se do popředí dostala skupina usilující o obnovu kartáginské moci i […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-1-3_152377013

První punská válka – díl 3

Květen 14, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Mírové podmínky, které připravil Catulus a jimž dalo konečnou podobu lidové shromáždění v Římě, byly pro Kartágo tvrdé, ale stále ještě únosné, neboť kartáginský stát, jakkoliv byl vyčerpán momentálně válkou, měl perspektivně možnosti římské finanční požadavky splnit. Počátek mírového období po prohrané válce však byl v Kartágu provázen obtížemi, které Kartágiňané vyřešili s krajním vypětím […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-1-2_152377001

První punská válka – díl 2

Květen 07, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

V roce 256 podnikli Římané pokus o rázné zakončení války a rozhodli se zaútočit přímo na centrální oblast kartáginské říše na africké půdě. Konzulové Lucius Manlius Vulso a Marcus Attilius Regulus shromáždili pod svým velením silnou flotilu, která čítala 330 lodí na jejichž palubách bylo 140 000 mužů. Nežli však došlo k římské invazi v […]

Číst více ...
n_tunisko_punwar-1-1_157176869

První punská válka – díl 1

Duben 30, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

Sjednocení Itálie pod římskou mocí postavilo Římany, a zejména jejich předáky prosazující svůj vliv prostřednictvím senátu, před řadu otázek, týkajících se další orientace římské politiky. Ovládnutí italského pobřeží ze strany Tyrhénského i Jaderského moře otvíralo Římanům možnost navazovat kontakty s jinými oblastmi středomořského světa a současně u některých budilo i zájem o vývoj situace v […]

Číst více ...
n_tunisko_zapas-mezi-rimem-kartagem_120994525

Zápas mezi Římem a Kartágem

Duben 20, 2005
Kategorie: Punské války, TUNISKO

(Punské války) V roce 264 př. Kr. se zapletli Římané a jejich italští spojenci do války s Kartágem, jejímž počátkem byl malicherný incident na severovýchodní Sicílii. Situace se brzy vystupňovala do první z velkých válek, jejichž výsledkem byla dramatická změna v mocenské politice středomořského světa. V období kratším než 100 let Římané nejen srazili Kartágo […]

Číst více ...